Kraków przyjazny businessmanom

Jednym spośród trudnych problemów w lwiej części miast w naszym kraju jest komunikacja. Polskie województwa nie są przygotowane do tak dużego natężenia ruchu, jaki powstał poprzez zwiększenie się ilości pojazdów na krajowych drogach. Z tego powodu jedną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju jakie musi rozpocząć prawie każde województwo jest zainwestowanie środków w transport i komunikację. Drogi i transport miejski to najważniejszy obszar, który da przestrzeń na to by polepszyć zadowolenie krakowian jak również usprawni całokształt gospodarki miasta.

Spośród innych lokalizacji, inwestycje komunikacyjne jakie realizuje Kraków silnie się wybijają. Mieszkańcy w głosowaniu opowiedzieli się za metrem, jednak przed tym jak metro zostanie zbudowane, w komunikację autobusową i tramwajową oraz rozwój dróg trzeba włożyć sporo środków . Spośród bardziej istotnych inwestycji trzeba wymienić:
całkowicie elektryczną siatkę autobusową – jedyną w kraju,
nowoczesne torowisko na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec PKP wraz z centrum handlowym.
Poza tym, w planach miasto ma inwestycje w przynajmniej kilka nowoczesnych dróg dojazdowych pomiędzy już istniejącymi drogami oraz remonty już powstałych tras autobusowych oraz połączeń podmiejskich.
Krakowianie remontów nie znoszą – problemy w komunikacji i dotarciu do pracy przeszkadzają na co dzień. Trzeba zaś pamiętać, że bez inwestycji jakość dróg nie może być lepsza i aby było lepiej, trzeba cierpliwości.Majchrowski
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie tylko następne drogi, ale również lepszej jakości nawierzchnia dróg, która będzie mocniejsza i wytrzymała. ( kolejnym z takich wzorów może być ścieralna nawierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej drodze Wadowickiej). Oczywiście, miasto wymaga jeszcze wielu zmian i nowych pomysłów, by jeździło się po nim wygodnie. Nie tylko autem, ale też komunikacją miejską. Mimo to da się zauważyć jasno, że wszystko jest na świetnej drodze do tego, by mieszkańcom żyło się tu zdecydowanie wygodnie i przyjemnie.